Logo bevrijdingskrant.nl

De onvergetelijke uren

Degenen, die hebben ervaren wat in hun tijd het leven van ons volk ten diepste heeft beroerd – het einde van de tweede wereldoorlog – worden als erflaters gering in aantal. Dat is min of meer de generatie van de 65+.

Herinneringen aan de bevrijdingen in 1944 en 1945, toen angst en ontluistering verdwenen en de mensenrechten hersteld en versterkt werden. Nederland is in de loop van haar geschiedenis driemaal bevrijd, lang geleden van de Spaanse en Franse overheersing en meer recentelijk van de Duitse bezetting. Deze laat-ste droeg een ander karakter. Wij werden bevrijd door Canadezen, Engelsen, Amerikanen, Polen, Noren, Fransen en Belgen. Zij die bevrijd werden en de bevrijders droegen naast vreugde ook rouw mee op weg naar de victorie. Dood en honger waren in vele gezinnen rondgegaan. Denk aan de vele bombardementen, de dood van vele verzetsleden, de onderduikers en het wegvoeren van onze joodse medeburgers.

De aanduiding "onvergetelijk" overkoepelt gedachten en gevoelens. Het betreft de periode, die niet vergeten kan en mag worden. Het is deze maand 60 jaar geleden dat deze omgeving werd bevrijd en dat de Duitsers werden verdreven.

Dit verhaal gaat dan ook over de bevrijding van Markelo en haar buurtgemeenten.

Meer berichten